KM Arquitectos Lugo | Plaza Concello – Begonte (2019)

Plaza Concello – Begonte (2019)

Plaza do Concello Begonte (2019)

Situación: Plaza Hnos. Montenegro, Begonte

Fecha proyecto: 2018

Fecha terminación: 2019

Promotor: Concello de Begonte

Fotografías: Héctor Santos Díez