KM Arquitectos Lugo | Plaza Concello – Begonte (2018)

Plaza Concello – Begonte (2018)

Plaza do Concello Begonte (2018)

Situación: Plaza Hnos. Montenegro, Begonte

Fecha proyecto: 2018

Fecha terminación: En construcción

Promotor: Concello de Begonte